Zespół

Olga Aleksandra Gołąbek

Aleksandra Gołąbek

Mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny (nr 006/2023.1/37)

Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (nr cert. 159)

Wykształcenie:

Ukończyła 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej; po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej (podspecjalizacja- choroby somatyczne) uzyskała tytuł specjalisty psychologa klinicznego.

Ukończyła XII Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie; po złożeniu egzaminu zewnętrznego w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Gestalt uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie neuropsychologii klinicznej i diagnozy neuropsychologicznej w Katowicach, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie:

Od 2001r pracuje jako psycholog i psychoterapeuta prowadząc przede wszystkim psychoterapię indywidualną oraz diagnozę psychologiczną osób z zaburzeniami osobowości, nastroju, pod postacią somatyczną, a także z zaburzeniami psychicznymi oraz ze sprawcami i ofiarami przemocy.

Zatrudniona obecnie jako starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, w oddziale sądowym o podstawowym stopniu zabezpieczenia oraz w Centrum Medycznym Manamedica w Wołowie. Prowadzi praktykę prywatną we Wrocławiu.

Specjalizuje się w psychoterapii i psychologii klinicznej chorych somatycznie, a szczególnym obszarem zainteresowań zawodowych jest psycho-neuro-endokryno-immunologia.

Adres: ul.Świdnicka 48/4 Kontakt: tel. 604 187 416


ewa

Ewa Sobieszek – Johansson

Psychoterapeutka. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikat trenera grupowego oraz psychoterapeutki uzyskała w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w 1995r. Posiada wieloletnie doświadczenia terapeutyczne zarówno w pracy z indywidualnym klientem jak i w pracy z grupami (różnego rodzaju warsztaty tematyczne oraz grupy terapeutyczne). Przez szereg lat, będąc pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej współpracowała z renomowanymi liceami wrocławskimi, prowadząc rozliczne warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Ponadto w jej dorobku zawodowym zawarte są bogate doświadczenia w pracy z alkoholikami, ofiarami i sprawcami przemocy. Pozostaje w stałej superwizji. Jest na liście rekomendowanych psychoterapeutów Instytutu Integralnej Psychoterapii w Krakowie. Praktykę prywatną prowadzi od 1995r.

Adres: ul. Bzowa 25/2 Kontakt:  tel. 607 859 883