Psychoterapia indywidualna

psychoterapia indywidualnaNasi psychoterapeuci działają na terenie Wrocławia. Udzielają oni pomocy w zakresie psychoterapii indywidualnej, a konkretnie w problemach takich jak:

  • problemów emocjonalnych
  • sytuacji kryzysowych
  • trudności w relacjach
  • zaniżonej samooceny
  • poczucia osamotnienia
  • objawów nerwicowych ( np. napięcia, lęki, bezsenność)
  • depresji i innych trudności życiowych

Zespół psychologów Centrum działającego na terenie Wrocławia oferuje również pomoc w zakresie:

  • poszerzanie świadomości co do własnych możliwości i ograniczeń
  • rozwoju umiejętności komunikacyjnych
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych